top of page

GMYT-04: Cánh cò cõng nắng cõng mưa,...

Cánh cò cõng nắng cõng mưa,
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa yêu thương.

Yêu thương mẹ trót vấn vương

Nuôi con khôn lớn ra trường thành danh...Vậy mà trong chúng ta có bao nhiêu người có thể sẵn sàng nói với mẹ lời yêu thương? Có bao nhiêu cuộc điện thoại gọi về cho mẹ